Home

 

PRIVACY

Het fundament van de professionele relatie van de psycholoog met de cliënt is gelegen in de vertrouwensrelatie

Alle informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd en niet naar buiten gebracht. tenzij u hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming verleent.
Doordat ik geen contract met zorgverzekeraars heb afgesloten gaat er ook geen diagnostische informatie naar de overheid of de zorgverzekeraar.
Alleen in het geval dat u uzelf of iemand anders leed wenst te berokkenen , wordt deze afspraak niet gerespecteerd. U wordt in kennis gesteld van mijn voornemen om anderen hiervan op de hoogte te brengen.

Onderzoeksverslagen worden 7 jaar bewaard en daarna vernietigd door een daartoe erkend bedrijf.

Verder worden alle afspraken die gelden binnen de beroepsvereniging NIP, met betrekking tot het waarborgen van uw privacy, in acht genomen